Gratulerer med dagen, kjære Louis Braille!

4.januar 1809 ble en liten gutt født i Coupvray, en liten landsby i nærheten av paris. Han var så liten og svakelig at ingen trodde han kom til å overleve de første levedøgnene. Gutten var imidlertid sterkere enn antatt og vokste opp til å bli en glad og nysgjerrig gutt. Nysgjerrigheten straffet den lille gutten tidlig… Louis far var salmaker og gutten ville gjerne prøve farens lærkniv. Fordi lær er hardt å skjære i og fordi Louis ikke var sterk nok glapp kniven og traff ham i det ene øyet. Dette var også en tid da menneskene ikke var bevisst på hvor viktig hygiene er og derfor gikk det infeksjon i det andre øyet.

Louis lærte seg å leve uten syn. Han begynte først på vanlig skole for så å fortsette skolegangen på blindeskole i Paris. Han oppdaget snart hvor viktig kunnskap er og hvor lite utviklet systemet som ble brukt i militæret var for at blinde skal kunne tilegne seg kunnskap. Som 16-åring utviklet han den lille punktcella; en celle bestående av seks punkter som i ulike kombinasjoner danner bokstaver, tall og noter. Senere ble punktcellen overført til data og består i dag av åtte punkter. Det nye systemet gjorde det mye letter å produsere trykt følbar tekst.

Louis Braille møtte en del motstand da han forsøkte å få aksept for sin geniale oppfinnelse. Til tross for at mange blinde prøvde lesemetoden og kunne bekrefte at den var godt egnet, tok det lang tid før den lille cella fikk godt fotfeste. Lenge etter sin død blir Louis Braille og hans enkle men geniale oppfinnelse hyllet verden over!

Her sitter jeg i dag, i Norge, og bruker punktskriften daglig. Braille har gjort det mulig for meg å komme meg gjennom skolegang, studere, få en jobb og ikke minst ta del i mange gode leseropplevelser!

Kjære Louis Braille!

Du har befridd mange blinde for en vond og kunnskapsløs tilværelse. Det er likevel altfor få av oss som kunne hatt stor glede av punktskriften som ikke får muligheten til å bruke den. Det jobbes stadig med billigere produksjon av punktskrift for at flere skal kunne bruke den, men det går på langt nær fort nok… Punktskriften gjør oss til opplyste mennesker og bidrar sterkt til likestilling på områder som studier, jobb og den selvsagte retten til å lese gode bøker.

Kjære Louis Braille!

Tusen takk for at du har gjort livet mitt så mye enklere å leve. For at du har åpnet så mange dører for meg. For at jeg slipper å leve i min egen verden, ensom og uvitende om kunnskap og språk. Jeg er deg evig takknemlig!

Hilsen en aktiv og stolt punktbruker!